Coronavirus outbreak in your local area – English/Slovakian

Coronavirus outbreak in your local area – English/Slovakian

June 22, 2020 Off By admin

Vieme, že v blízkej továrni bolo veľa ľudí testované pozitívnych. Znepokojuje nás, že v súčasnej dobe môže byť vo vašej komunite niekoľko ľudí testované pozitívne

Čo teraz musíme všetci urobiť, aby sme zastavili šírenie Coronavirus / COVID19.

Každá osoba, každá rodina, každá firma a každá služba musí zohrávať úlohu pri zastavenie šírenia tohto vírusu. Aby sme udržali seba i ostatné vo svojej komunite v bezpečí, musíme všetci dodržiavať pokyny:

· Ak môžete zostaňte doma

· Často si umývajte ruky mydlom

· Obmedzte návštevy priateľov a rodiny na minimum

· Udržujte vzdialenosť od ostatných, 2 metre od ľudí, ktorí nie sú súčasťou vašej domácnosti

· Zvážte nosiť rúško na rušných miestach

· Zrušte alebo odložte spoločenská zhromaždenia

Ak vy alebo ktokoľvek vo vašej domácnosti ochorie horúčkou, novým pretrvávajúcim kašľom alebo zmenami vašej chuti alebo vône nechodťe do nemocnice a kontaktujte NHS 111 pre radu na čísle 111 alebo

We know a large number of people have tested positive in a nearby factory. We are concerned that this means there are now people who have tested positive in your community

What we all must do now to halt the spread of Coronavirus/COVID19

Every individual, every family, every business and every service has a role to play in stopping the spread of this virus. In order to keep yourself and others safe in your community we all must:

· Stay at home as much as possible

· Wash your hands with soap frequently

· Limit face to face interactions to a minimum

· Keep your distance from others, 2m (approx. 6 feet) from people who are not part of your household

· Consider wearing face coverings in busy places

· Cancel or postpone social gatherings

If you or anyone in your household become unwell with a fever, new persistent cough or changes to your sense of taste or smell. Do not go to the hospital and contact NHS 111 for advice by Dialling 111 or